element

Så åtgärdar du element som låter – Guide 2022

Om du frågar en rörmokare så är element som låter mycket bland de vanligaste problemen de kontaktas för. I de allra flesta fall behövs dock ingen rörmokare, det är både relativt enkelt och går ganska fort att åtgärda på egen hand. I den här artikeln kan du läsa om några av de vanligaste problemen med element som låter och hur du kan lösa dem.

Nej, det spökar inte!

Element är konstruerade för smälta in i din bostad både visuellt och ljudmässigt. Med andra ord ska de, om allt stämmer, inte ge några ljud ifrån sig. Att element börjar låta är dock inte ovanligt, de kan börja klucka, slå, smälla, vina, tjuta eller låta som att de droppar. Det finns olika anledningar till varför element låter konstigt.

De vanligaste orsakerna till att element låter

  • 1. Luft i rören
  • 2. Termostaten är inställd för högt
  • 3. Fel på cirkulationspumpen

Nedanför kan du läsa om var och en av orsakerna i detalj. Du hittar information om vad varje typ av problem beror på och hur du själv kan kontrollera och förhoppningsvis lösa problemet på enklast möjliga, och säkra, vis. I vissa fall kan problemen vara en följd av en kombination av olika faktorer. Du får helt enkelt pröva dig fram och testa varje lösning i tur och ordning. Börja med att lufta av elementen. Om inte det hjälper går du vidare till att kontrollera termostaten och därefter cirkulationspumpen. Chansen är god för att du ska kunna lösa problemet utan att behöta hjälp av en hantverkare.

1. Lufta dina element

Luft är den absolut vanligaste anledningen till att dina element låter konstigt. Här handlar det helt enkelt om luftbubblor i elementet och när de flyttar sig från en del av elementet till en annan så låter det. Luft i elementen kan också göra så att de inte värms upp ordentligt, vilket är ytterligare en bra anledning till att åtgärda problemet.

Det finns nästan alltid en liten mängd luft i ett element, problem med ljud uppstår när mängden blir för stor. Faktum är att det är en bra idé att lufta elementen någorlunda regelbundet. Det tar inte mer än 5 minuter. Såhär går du tillväga:

Lossa på avluftningsventilen. På sidan av elementet finns en liten ventil. Ställ en hink eller handduk under ventilen sedan använder du en elementnyckel för att långsamt öppna ventilen. Om det är mycket luft i elementet kommer du nu att höra ett väsande ljud, det är luften som kommer ut. Släpp ut luften tills dess att det enbart kommer ut vatten. När det inte längre kommer ut luft så har du luftat elementet och det kommer att bli tystare.

Kontrollera övriga element. För att helt och hållet bli kvitt ljud som kommer sig av luft i elementen så kan du vara tvungen att kontrollera alla dina element. Genomför den tidigare beskrivna proceduren på alla element för att lufta av hela systemet.

Det här behöver du för att kunna lufta dina element

  • Elementnyckel (används för att stänga och öppna luftventilen på dina element)
  • En hink eller plastbytta för att fånga upp vatten från elementet
  • Trasa eller papper för att torka upp vatten

Fyll på värmesystemet med vatten

Efter att du luftat dina element kan det vara så att ditt värmesystem behöver mer vatten. Detta är relevant i första hand för dig som bor i eget hus. Om du bor i hyreslägenhet eller i en bostadsrätt kan du i regel kontakta fastighetsskötaren för att få hjälp med detta. Såhär går du tillväga för att fylla på med mer vatten:

  • Kontrollera tryckmätaren – Tryckmätaren hittar du nära systemets kontrollpanel. Optimalt tryck är mellan 1-2 bar, men det varierar något beroende på hur värmesystemet i ditt hus är utformat. Om trycket ligger under 1-2 bar behöver du fylla på med mer vatten.
  • Om trycket är för lågt öppnar du påfyllningsventilen. Den finns vid värmesystemets inlopp som också finns nära tryckmätaren. Låt ventilen vara öppen tills dess att tryckmätaren visar mellan 1-2 bar.

Frågor och svar om att lufta av element

Ska cirkulationspumpen stängas av vid avluftning?

I regel så behöver du inte göra det. Om du bor i lägenhet så har du dessutom förmodligen inte möjlighet att göra det.

Hur ofta ska element avluftas?

I första hand vid behov. Behovet uppstår oftast i samband med att hösten övergår till vinter. Om du enbart hör ljud från ett enskilt element så börjar du med att avlufta just det elementet.

Tar det lång tid att lufta element?

Nej, det tar i normala fall inte mer än 5 minuter. Om du efteråt behöver fylla på mer vatten i värmesystemet får du räkna med att hela processen tar lite längre tid.

Finns det någon skaderisk när man luftar av element?

Inte direkt. Vad du behöver se upp med i första hand är att torka upp eventuellt vatten från golvet eller väggen. Glöm inte heller bort att stänga ventilen när avluftningen är klar.

Hur kan man veta att det finns luft i elementet?

Det vanligaste tecknet är att det låter om elementet. Det kan röra sig om allt från kluckande till vinande ljus. Ett annat tecken är att delar av elementet är kallt, vanligtvis ovansidan eller ena sidan.

Elementnyckel? Vad är det för något?

Elementnyckel kallas också för luftningsnyckel. Det är ett litet specialverktyg som används vid avluftning av element.

Hur kommer det sig att det hamnar luft i elementen?

Luften är vanligtvis en följd av att vattnet i elementen reagerar med elementens insida. Insidan av elementen frigör det syre som finns i vattnet naturligt, detta bildar i sin tur luftfickor i värmesystemet.

2. Kontrollera termostaten

Om problemet finns i termostaten kan det vara så att dina element låter som rinnande vatten. Termostaten är en ventil vars syfte är att reglera temperaturen i ett element. När du använder termostaten för att sänka temperaturen på elementet så minskar vattenflödet vilket gör att elementet blir kallare. När elementet låter har det ofta att göra med att termostaten är inställd på max, det vill säga att vattenflödet är det maximala. Det kan få det att låta som att elementet fyller på med nytt vatten hela tiden.

Vad du kan göra i det här läget är att testa att vrida ner termostaten. Du kan också pröva att sänka hastigheten på cirkulationspumpen, om du har möjlighet till det. I de flesta fall finns det ett reglage på sidan av cirkulationspumpen där du kan ställa in hastigheten. Prova att sänka ett snäpp och lyssna på elementet för att se om det blivit bättre.

3. Fel på cirkulationspumpen

Om du hör knäppande ljud i dina element eller om det låter som att det smäller då kan det vara något fel på cirkulationspumpen. I det fallet kommer inte ljudet från elementen utan från cirkulationspumpen. Ljud färdas lätt genom rörsystemet.

På grund av att variationen är stor mellan olika cirkulationspumpar och för att de därför repareras på olika sätt är det svårt att ge generella tips kring hur du ska gå tillväga om problemet finns här.

Ett vanligt förekommande problem är att det hamnat skräp i pumpens rotor, vilket då ger upphov till missljud. Det kan också vara så att pumpen fått en skada, drabbats av ett elfel eller att den helt enkelt är för gammal.

Ett sätt att kontrollera om det är cirkulationspumpen som ger upphov till ljuden i dina element är att du bryter strömmen till den och ser om ljuden försvinner.

Tyvärr beror ljuden ofta på slitage som kan vara så omfattande att pumpen behöver bytas ut. Cirkulationspumpar går trots allt dygnet runt jämt, så det är naturligt att de med tiden blir slitna. I större hus finns vanligtvis ett flertal cirkulationspumpar som drivs omlott för att livslängden ska
förlängas samt för att ha täckning om någon av dem skulle gå sönder.

Om det är fel på cirkulationspumpen bör du kontakta en rörmokare för att ta hand om bytet.

Andra anledningar till att du hör ljud från dina element

Det kan finnas andra skäl till att dina element låter än de som nämndes ovan. I många fall rör det sig då om problem som du kan behöva professionell hjälp med att åtgärda.

Knackande ljud från element

Om det knäpper från dina element så kan det bero på temperaturskillnader i rören. Har du testat alla ovanstående lösningar och problemen består då bör du kontakta en rörmokare. Denne kan till exempel installera ett utjämningskärl mellan radiatorerna och växelventilen. Utjämningskärlet kan göra att knäppningarna minskar kraftigt eller försvinner helt.

 

Högfrekvent ljud från element

Högfrekventa eller vinande ljud från element kan bero på flera olika orsaker. Ett skäl kan vara att vattnet rinner åt fel håll genom ventilen. Det är i sådana fall någonting som du får anlita en professionell rörmokare för att ordna. Innan du gör det kan du dock testa att sänka hastigheten på cirkulationspumpen.

Sammanfattning

Vi har i den här artikeln gått igenom de vanligaste orsakerna till varför dina element låter, samt enkla lösningar för var och en av orsakerna. Om du har problem med att dina element låter har du förhoppningsvis lyckats avhjälpa detta med hjälp av något av knepen.

Om du är osäker på hur du ska gå tillväga eller om elementen fortsätter att låta bör du kontakta en rörmokare, din fastighetsskötare eller någon annan behörig person som kan hjälpa dig.

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *